Dalam bidang koordinat seekor lalat bergerak dari
titik (0,0) mengikuti pola 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri, satu
satuaan kebawah dan satu satuan
kekanan dan seterusnya , berapakah koordinat lalat setelah bergerak 100 kali, 105 kali,115 kali,dan 130 kali?

1

Jawabanmu

2014-09-01T10:02:26+07:00
Satu kali = (0, 1)
Dua kali = (-1, 1)
Tiga kali (-1, 0)
Empat kali = (0, 0) ----> titik asal (4 kali)

100 kali = 25 . 4 kali = (0, 0)
105 = 26 . 4 + 1 = 1 kali = (0, 1)
115 = 28 . 4 + 3 = 3 kali = (-1, 0)
130 = 32 . 4 + 2 = 2 kali = (-1, 1)