Jawabanmu

2014-09-01T08:44:45+07:00
Pandangan hidup adalah cara pandang atau wawasab mereka untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bekal di akhir . pancasila mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai cita cita dan pandangan hidup bangsa dan negara RI . pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur
2014-09-01T11:21:00+07:00