1. pak edi mempunyai 36 ekor itik yg ditaruh dalam satu kandang. perbandingan anak itik dengan semua itik adalah 4:9. berapakah bdhyanyak anak itik di dalam kandang?

2. jumlah tiga bilangan cacah adalah 54. Perbandingan ketiga bilangan tersebut adalah 5:6:7. Tentukan bilangan terbesar dan terkecil.

semuanya tolong dijawab ya ini penting banget pLeasE

2
1. 36 : 9 = 4
4x 4 = 16
anak itik 16
2. 54 :3 = 18
angka terkecil 15
angka terbesar 21
Cara lebih rincinya nomor 2 bagaimana Nadila12 ?
54 : 3 = 18 ~ 5/18 x 54 = 15 ~ 7/18 x 54 = 21
54 : 3 = 18 ~ 5/18 x 54 = 15 ~ 7/18 x 54 = 21

Jawabanmu

2014-02-21T12:11:37+07:00
1. 36 : 9 = 4
4x 4 = 16
anak itik 16
2. 54 :3 = 18 
angka terkecil 15 
angka terbesar 21 
2014-02-21T12:12:09+07:00
1) 4/9x39=16 2) terkecil 5/18x54=15, terbesar 7/18x54=28