Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-08-31T20:32:21+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Assalamu’ailaikum Wr. Wb.Bapak-bapak, Ibu-ibu shaha sadherek-sadherek ingkang kinurmatan.Innalillahi wqa innailahi raji’un.
Kula minangka wakilipun para tiyang layat, nderek bela sungkawa dhumateng ahli waris keluarga Soendoro ingkang nembe pikantuk pacobaning  Gusthi kanthi kanduripun Bp. Rangga Soendoro wonten ngayunaning Pangeran Ingkang Maha Kuwasa.
Salajengipun ingkang kita suwun mugi-mugi arwahipun almarhum  Bp. Rangga Soendoro angsala berkah rohmating Pangeran Ingkangh Maha Agung,pinaringana jembar kuburipun saha penari ngana pajar marginipun, sageda dipun apunten sadaya kalepatan saha dosa-dosanipun.
Mugi-mugi sadaya keluarga ingkang tinilar pinaringan sabar , tawakal saha pinaringan darmaning agesang wonten alam bebrayan. Mugi-mugi pinaringan manah ikhlas,rila saha narima ing takdir. Jer manungsa punika naming nampi punapa ingkang dipun kersaken Pangeran. Manungsa menika naming titipan Pangeran ingkang sawanci-wanci kapundhut. Kita sadaya naming sadremi nglampahi,asumarah wonten ngarsanipun.
Wusana cekap samanten kemawon atur kula , mbok bilih wonten klenta-klentuipun rembak kula ingkang kirang mranani, kula tansah nyuwun agunging pangaksami.

Wassalamualaikum Wr. Wb. Matur nuwun.
Dibuat dengan bahasa jawa alus atau ngoko alus
semoga membantu
Makasih banyak mas bro