Rarangkenan kecap kecap di handap kurarangken hareup pa- !
geus beres teangan harti kecapna !
1.Patukeur =
2.Padeukeut =
3.Pangarang =
4.Patani =
5.Pagentos =
6.Paanggang =
7.Papisah =
8.Paselang =
9.Pacorok =
10.Pamere =

1

Jawabanmu

2016-11-09T19:34:19+07:00
Kecap nu ditanyakeun geus ngabogaan rarangken hareup pa-, tinggal hartina nu kudu diteangan:
1.Patukeur = aya dina kaayaan katukeur
2.Padeukeut = aya dina kaayaan deukeut
3.Pangarang = nu biasa ngarang
4.Patani = nu biasa tani
5.Pagentos = sarua jeung patukeur
6.Paanggang = aya dina kaayaan anggang
7.Papisah = aya dina kaayaan pisah
8.Paselang = aya dina kaayaan campur
9.Pacorok = sarua jeung paselang
10.Pamere = meunang mere
1 5 1