Jawabanmu

2014-02-20T21:23:00+07:00
1. 2x - 4 = 6
2x = 6 + 4
2x = 10
x =  \frac{10}{2}
x = 5

2. 4y + 2 = y - 7
4y - y = -7 - 2
3y = -9
y =  \frac{-9}{3}
y = -3


8. 7b +4 ≥10b -1
7b-10b ≥ -1-4
-3b ≥ -5
7. 3x -2 < x-6
3x - x < -6 + 2
2x < -4
hanya itu yg saya tau
oh iya, makasih yah
sama-sama