Jawabanmu

2014-08-31T18:21:49+07:00
Ini rumus struktur nya yaitu C₁₅H₃₂
2014-08-31T19:08:03+07:00
3,4 dietil- 2,3,5 trimetil oktana
              C2H5      CH3
                 I             I
CH3 - CH - C - CH - CH - CH2 - CH2 - CH3
           I      I      I
       CH3  CH3  C2H5