Jawabanmu

2014-08-31T16:48:49+07:00
Ber + fungsi = berfungsi
pe + manfaat + an = pemanfaatan
peng + amat + an = pengamatan
per + kembang + an = perkembangan
pem + bagi + an : pembagian
pen + didik + an : pendidikan
ber + kicau : berkicau
per + tanya + an : pertanyaan
pem + bentuk + an : prmbentukan
ber + kait + an : berkaitan
men + cipta + kan : menciptakan
me + rupa + kan : merupakan
ter + pelihara : terpelihara
ter + makan : termakan
pem + buanng + an : pembuangan