Diketahui bilangan x, y, dan Bilangan z
Bilangan x=123abc
Bilangan y=45bcde
Bilangan z=9abc
Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutan bilangan tersebut dari yang terbesar? Jelaskan.

1

Jawabanmu

2014-08-31T14:58:16+07:00