Jawabanmu

2014-02-20T19:14:39+07:00
H⁺ = a x ma
    = 1 x 0.3
    = 0.3 atau 3 x 10⁻₁
pH = - Log H⁺
     = - Log 3 x 10⁻¹
     = 3
OH⁻ = b x mb
       = 2 x 0.01
       = 2 x 10⁻²
pH = - Log OH⁻
     = - Log 2 x 10⁻²
     = 2 - Log 2
a. [H+]= valensi x Ma , 1 x 0,3= 0,3 . Jadi Ph=1-log3.
sama ajh 1 - log 3 itu 3