Pak ahmad mempinyai bak mandi bwebwntuk kubus yang berisi penuh air. Kemudian pak ahmad memakai untuk mandi sebanyak 34 dm, istrinya 31 dm, anaknya 23 dm.Jika panjang sisi 5 dm, berapa tinggi air dalam bak mandi sekarang?

2

Jawabanmu

2014-08-31T11:17:17+07:00
V - Jumlah air terpakai
= (5x5x5) - (34+31+23)
= 125 - 88
= 37dm
2014-08-31T12:37:48+07:00
V akhir = V awal-pemakaian
= 5×5×5 - (34+31+23)
= 125-88
= 37 dm kubik