Jika dua benda bermuatan yang mula-mula berada pada jarak 4 cm dijauhkan sehingga jaraknya menjadi 12 cm maka, gaya coulomb antara kedua muatan tsb. menjadi ......... kali semula?

cara penyelesaiannya gimana ya? terima kasih (:


1

Jawabanmu

2014-08-31T09:49:59+07:00
Misalkan hasil kali dari muatan listrik 16. Berdasarkan rumus F= k.q1.q2 : r²
Maka 16/4² = 16/16 = 1 N
Apabila jarak diubah menjadi 12 cm.
Maka 16/12² = 16/144 = 1/9 N
Jadi gaya Colouumb antara kedua muatan tsb menjadi 1/9 kali gaya semula