Jawabanmu

2013-12-24T12:30:02+07:00
V1.M1=V2.M2
50.0,1=V2.1
5=V2
jadi volume NaOH 1 M yang dibutuhkan sebanyak 5 ml
2013-12-24T13:52:47+07:00
V₁ = 50 mL => 0,05 L
M₁ = 0,1 M
M₂ = 1 M
V₂ = ?
V₁·M₁ = V₂·M₂
V₂ =  \frac{V_{1}M_{1}}{M_{2}}

V₂ = \frac{0,05.0,1}{1}

V₂ = 0,005 Liter
V₂ = 5 mL