Jawabanmu

2014-08-31T06:43:11+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Pandolan drama: 
1. Dina 
2. Lia 
3. Mifa 
4. Deni 
5. Yoga 

Dina: 
menapa prungon sahabat? 

Lia cs: 
sae. sampeyan piyambak gimana? 

Dina: 
Alhamdulillah, saras. 

Lia: 
Gimana prungon Bapak sampeyan Din? sampun saen ta? 

Dina: 
Alhamdulillah, sampun saen kok. Terimakasih sampun narosaken kondisi tiyang sepuh kula. 

Mifa: 
Emang Bapak sampeyan abis sakit nggih Din? 

Dina: 
inggih Mif, nanging sakmenika sampun mantun kok. 

Mifa: 
Sorry Din, kula nggak sempat nuweni kemarin soalnya kula nggak tau. Syukur deh menawi sampun saen. 

Dina: 
Nggak papa kok Mif, thanks for care. 

Deni: 
Din, sasaenipun sampeyan jagikaken Bapak sampeyan sae-sae. ampun kajengipunaken piyambakipun kekkenyambut damelen mangke sanguh kimat sakitipun, ta piyambakipun udah sepuh. 

Dina: 
Tentu Den! saksampune mantun kemarin kula udah ngelarang Bapakku konjuk ngerjain ingkang anteb-anteb. 

Deni: 
Bener tu Din. 

Yoga: 
menawi dipunmanah-manah tiyang sepuh kita sedaya tu udah kathah nglabeti damel kita sedaya. Mestinya kita sedaya kedah sanguh dados anak ingkang tau balas manah. kita sedaya kedah nyukakaken mirengan ingkang cekap dhateng piyambakipun. Membalas jasa-jasa piyambakipun dhateng kita sedaya, uga ngupados ndamel piyambakipun rumaos bangga kaliyan manah pekerti kita sedaya. 

Dina cs: 
sampeyan leres pisan Ga. kita sedaya mboten angsal dados anak ingkang namung sanguh ngewed-ewedi tiyang sepuh. kita sedaya kedah membalas saben panyukanenipun dhateng kita sedaya. ngaosi lelabetanipun dhateng kita sedaya. Tanpanya, bahkan kita sedaya mboten tau napa kala niki kita sedaya cekap tedha. 

Mifa: 
menawi siro renungi, kita sedaya pancen mboten badhe sagah membalas jasa uga lelabetan tiyang sepuh kita sedaya. piyambake sedaya saged numindakake sedayanipun konjuk kita sedaya. samukawis ingkang mboten saged dipunpajengaken piyambakipun pun sanguh dipunpajengaken piyambakipun amargi demi masa ngajeng anakipun. dening ingkang mekaten, mila kita sedaya kedah senantiasa ngelingipun uga ngupados konjuk majengaken piyambakipun dados ratu lebet kegesangan kita sedaya. ampun nate enten dipunantawis kita sedaya kesupen uga mboten praduli majeng kondisi tiyang sepuh kita sedaya, klebet ing kala piyambakipun sakit.
2014-08-31T06:43:37+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Anton : "Nyuwun sewu pak,bapak asmanipun sinten?
Pak Parjo : "Aku Parjo le,lha kowe sapa?"
Anton : "Nami kula Anton griya kula dusun Kepuh,pak Parjo dalemipun pundi?"
 Pak Parjo : "Omahku desa waringin."