Ciri-ciri syair antara lain :
1. Setiap bait terdiri dari empat baris.
2. Setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata.
3. Bersajak a-a-a-a.
4. Semua baris adalah isi.
5. Bahasanya biasanya kiasan.
Syair Panji (Syair Abdul Muluk)

Berhentilah kisah raja Hindustan,
Tersebutlah pula suatu perkataan
Abdul Hamit syah padaku sultan,
Duduklah baginda bersuka-sukaan.

Abdul Muluk putra baginda,
Besarlah sudah bangsawan muda,
Cantik majelis usulnya syahdam
Tiga belas tahun umurnya ada.

Paras elok amat sempurna,
Petah menjelis bijak laksana,
Memberi hati bimbang gulana,
Kasih kepadanya mulya dan hina

Jawabanmu

2014-08-30T21:51:28+07:00
Ciri-ciri syair antara lain :
1.  Setiap bait terdiri dari empat baris.
2.  Setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata.
3.  Bersajak a-a-a-a.
4.  Semua baris adalah isi.
5.  Bahasanya biasanya kiasan.
2014-08-30T21:58:01+07:00
Ciri-ciri syair
1. mengandung 4 baris dengan rima a,a,a,a
2. setiap bait terdiri 4 baris
3. setiap baris berisi 8-14 suku kata
4. semua baris merupakan isi

contohnya: bismillah itu permulaan kalam
                 dengan nama Allah Khalik al-‘alam
                 melimpahkan rahmat siang dan malam
                 kepada segala mukmin dan Islam