Diantara himpunan-himpunan berikut manakah yang merupakan himpunan kosong ?
a. himpunan anak kelas VII SMP yang berumur kurang dari 8 tahun
b. himpunan kuda yang berkaki 2
c. himpunan kubus yang mempunyai dua belas sisi
d. himpunan bilangan prima yang habis di bagi 2
e. himpunan bilangan asli antara 8 dan 9
f. himpunan naman-nama bulan dalm setahun yang berumur kurang dari 30 hari
g. himpunan penyelesaian untuk 2x = 3;x bilangan caca
h. N= ( xIx+4 = 0,x e bilangan asli )

2

Jawabanmu

2014-08-30T13:38:36+07:00
2014-08-30T13:42:54+07:00