Ibu Membeli 100 melon sedangkan yang busuk 75 melon ibu menukar yang baru 500 buah ayah mengambil 50 buah sedangkan adik mengambil 20 buah Berapakah Jumlah Sisa melon ibu?

2
100-75+500-50-20=455 buah
jadi sisa melon ibu ada 455 buah
100-75+500-50-20=455 buah melon

Jawabanmu

2014-08-29T20:51:44+07:00
100-75+500-50-20=455 buah
jadi sisa melon ibu ada 455 buah
2014-08-29T20:56:13+07:00
Diketahui :
Beli : 100
Busuk : 75
Tukar : 500
Diambil : 50+20=70
Ditanyakan :
Sisa melon Ibu
Jawab :
Melon Ibu = 100-75+500-70
               = 455
Jadi,sisa melon Ibu adalah 455 buah.