Jawabanmu

2014-02-19T20:50:29+07:00
Busur AB =  \frac{sudut OAB}{360}  \pi x r x 2

18,84 =  \frac{x}{360} x 3,14 x 15 x 2

18,84 =  \frac{3,14x}{12}

18,84 x 12 = 3,14x

226,08 = 3,14x

 \frac{226,08}{3,14} = x

72 = x