Jawabanmu

2014-08-29T17:09:09+07:00
Wǒ xiǎng míngtiān jiàn, dàn wúlùn néng bùnéng zhème zuò. Wǒ xīwàng néng kàn dào nǐ zài qítā shíjiān.

我想明天见,但无论能不能这么做。我希望能看到你在其他时间

1 5 1
2014-08-29T17:22:35+07:00
我想明天会见到你。但是我不知道我会不会。所以,我想我会下回见到你。
1 5 1