Jawabanmu

2014-02-19T21:16:32+07:00
M₂ = 200/100  x 1M = 0,2 M      [OH] = (0,2 x 2 x 10⁻⁵)¹/²  = 2 x 10⁻³

pOHnya = - log 2 x 10⁻3  =  3-log2  pH = 14 - 3+ log2 = 11 + log 2