Jawabanmu

2014-08-29T09:55:34+07:00
28a : stiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
28b : setiap orang berhak membentuk kluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
28c : setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secra kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya.
28d : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan keastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
28e : setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan fikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya