Pertumbuhan penduduk biasanya dinyatakan dalam persen.
Misalnya, pertumbuhan penduduk adalah 2% per tahun artinya jumlah penduduk
bertambah sebesar 2% dari jumlah penduduk tahun sebelumnya. Pertambahan
penduduk menjadi dua kali setiap 10 tahun. Jumlah penduduk desa pada awalnya
500 orang, berapakah jumlah penduduknya setelah 70 tahun apabila pertumbuhannya
2,5%?


1

Jawabanmu

2014-02-19T16:32:18+07:00
Dik = jumlah penduduk mula-mula = 500 jiwa
        pertumbuhannya = 2,5 %
dit = jumlah penduduk akhir pd 70 th = ... 
jwb = (500 jiwa x 2,5 %) x 70 th = 437500
2 3 2