Jawabanmu

2013-12-22T23:05:38+07:00
Jumlah =  \frac{-b}{a}= \frac{-(-12)}{7}=\frac{12}{7}

kali =  \frac{c}{a}=  \frac{18}{7}

jadi, perbandingannya
jumlah : hasil kali = \frac{12}{7}  \frac{18}{7}
= 12 : 18
= 2 : 3

klo yg no.2
x^2+5x+6<0\\ (x+3)(x+2)<0\\ x=-3 \ atau \ x=-2\\ jadi\\ Hp=\{-3<x<-2\}