Jawabanmu

2014-08-29T09:23:58+07:00
Anton : "Nyuwun sewu pak,bapak asmanipun sinten?
Pak Parjo : "Aku Parjo le,lha kowe sapa?"
Anton : "Nami kula Anton griya kula dusun Kepuh,pak Parjo dalemipun pundi?"
 Pak Parjo : "Omahku desa waringin."


1 1 1