Trep padha tegese ...
kategori jinis padha tegese ...
kontemporer wektu iki ...
titel padha tegese ...
nganglang bawana padha tegese ...
siyaga padha tegese ...
makarya padha tegese ...
nguri-uri padha tegese ...
bebrayan agung padha tegese ...
nyengkuyung padha tegese ...

Pilihan :
a. mbantu
b. masyarakat
c. ngipuk-ipuk, nlestarekake
d. nyambut gawe
e. cocog
f. jinis
g. wektu iki ( anyar )
h. gelar
i. siap
j. ngubengi jagad/negani pirang-pirang nagara manca

1

Jawabanmu

2014-08-29T19:18:01+07:00
1jinis
2wektu iki
3cocog
4ngubengi jagad
5siap
6nyambut gawe
7ngipuk ngipuk,ngelestarekke
8masyarakat
9gelar
1 5 1