1.Jika ada garis a melalui titik B(4, 5) dan titik C(4, −5), bagaimanakah kedudukan garis tersebutterhadap sumbu-x dan sumbu-y?
2. Apabila dua garis l dan m memotong sumbu-x dan sumbu-y tidak tegak lurus, bagaimanakahposisi garis l terhadap garis m? Jelaskan kemungkinannya dan tunjukkan dengan gambar.
3. Diketahui ttitik A(5, 6), B(3, −3) dan C(−4, 6).
a. Jika dibuat garis yang melalui titik A dan B, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu-x dan sumbu-y
b. Jika dibuat garis yang melalui titik A dan C, bagaimanakah kedudukan garis tersebutterhadap sumbu-x dan sumbu-y
c. Jika dibuat garis yang melalui titik B dan C, bagaimanakah kedudukan garis tersebutterhadap sumbu-x dan sumbu-y

1

Jawabanmu

2014-08-28T21:39:16+07:00
1. sejajar dengan sumbu-y dan berpotongan tegak lurus dengan sumbu-x