Jawabanmu

2014-08-28T21:22:01+07:00
Hubungan antara sila-sila Pancasila (Notonegoro, 1975 : 44) :
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-
sila II,III, IV,V.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, diliputi dan
dijiwai oleh sila pertama dan meliputi serta menjiwai sila-sila
III, IV, V.
3. Sila Persatuan Indonesia, diliputi dan dijiwai oleh sila I, II
dan meliputi serta menjiwai sila-sila IV,V.
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, dilputi dan dijiwai sila
I,II,III, dan meliputi serta menjiwai sila V.
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diliputi
dan dijiwai oleh sila I,II,III,IV.