Jawabanmu

2014-03-17T17:25:24+07:00
Itu mungkin maksudnya asam asetat 4M  ._. 
kita anggap aja Volumer larutannya 1Liter ya

Mr CH3COONa = 12 + 3 + 12 + 32 + 23 = 82

PH = 4
[H]⁺ = 10⁻⁴

[H]⁺ = Ka  a
          garam
garam  = Ka . a
               [H]⁺ 

garam = 10⁻⁵ x 4 / 10⁻⁴
garam =  0,4


Mgaram  = gr / Mr 

gr = M x Mr = 0,4 x 82 = 32,8 gr