Jawabanmu

2013-12-22T19:04:20+07:00
Log 12 = (log 3 x 2 x 2)
log 12 = log 3 + log 2 + log 2
log 12 = 0,4771 + 0,3010 + 0,3010
log 12 = 1,0791
2013-12-22T19:11:14+07:00
Log 12 = log ( 2 . 2 . 3)
          = 0, 3010 + 0,3010 + 0,4771
          = 1,0791