1) nilai x yang memenuhi 3-½x > 1 adalah...

2) diketahui jumlah uang Yadi 2½ kali jumlah uang imron. jumlah uang mereka Rp. 105.000. jumlah uang yadi adalah...
a) 21.000. b) 30.000 c) 40.000. d) 75.000
e) 100.000

3) seorang peternak ayam mempunyai persediaan makanan untuk 250 ekor ayam selama 20 hari. setelah 5hari, ia menjual ayamnya sebanyak 100 ekor. persediaan makanan akan cukup untuk...
a) 35 hari b) 30 hari. c) 25 hari. d) 20 harihari

1

Jawabanmu

2014-02-18T23:27:38+07:00
1.   3- \frac{1}{2} x >1
      3-1>  \frac{1}{2} x
      x<4
2.   y=2,5 i  (y=yadi,i=imron)
      y+i=105.000
      2,5i+i=105.000
      3,5i=105.000
     i=30.000
     y=103.000-i=75000
3. 250               250                     5000           3750:150= 25hari
     20x                 5x                    1250-
    5000            1250                    3750