Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-08-28T18:13:12+07:00
Pancasila memiliki fungsi sebagai sumber hukum dalam artian menjadi pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan. Jadi pancasila sendiri adalah asal dari pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945.
terimakasih
apakah itu juga merupaka bukti hubungan UUD 1945 dengan Pancasila?
Menurutku iya. Soalnya secara logika, pancasila memang sebagai sumber hukum sedangkan UUD 1945 sendiri adalah hukum yang berpedoman pada pancasila
Sebagai contoh, Pancasila sila pertama bunyinya 'Ketuhanan yang Maha Esa' dan dijabarkan dalam bentuk UUD di pasal 29 ayat 1 & 2
terimakasih.
2014-08-28T18:15:03+07:00
Pancasila terdiri atas 5 sila yang masing masing sila menjiwai sila berikutnya, sila pertama menjiwai sila kedua dst.... kemudian sila keempat menjiwai sila kelima sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh
apa bukti bahwa sila kedua menjiwai sila sebelumnya, dst?