Jawabanmu

2016-11-11T18:16:29+07:00

Kecap “ménak” hartina hiji jalma atawa kulawarga atawa golongan masrakat anu hirupna énak, mernah, atawa ngeunah, teu kudu capé gawé, itu ieu tinggal nitahan batur. Dina jaman kiwari, ménak bisa dihartikeun jalma anu jegud (beunghar) pisan.

 

Kecap “ménak” sapertina mimiti aya dina jaman karajaan anu masrakatna masih feodal. Golongan ningrat, atawa disebut ogé darah biru, ilaharna ngawasaan taneuh anu kacida legana. Maranéhanana teu kudu digarawé, ukur nampa hasil tina séwa atawa bagi hasil panén. Dibandingkeun jeung lolobana jalma, golongan ménak aya dina kamulyaan.