Jawabanmu

2014-08-28T14:43:04+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
 Tembung kosok balen yaiku tembung sing tegese lelawanan. 
Tuladha 

abot >< entheng andhap asor >< degsura, murang tata adhem >< panas adol >< tuku agung >< asat akeh >< sethithik ala >< becik angel >< gampang angok >< rob anggak >< grapyak apal >< lali atos >< empuk B bagus >< ala bandel >< gembeng banter >< rindhing/ alon bathi >< tuna/ rugi barang para >< barang pengaji becik >< ala begja >< cilaka bener >< luput bening >< butheg brangasan >< sabar boros >< irit buneg >< lejar bungah >< susah C cedhak >< adoh cendhak >< dawa cethek >< jero cethil >< loma ciut >< amba crah >< rukun culika >< jujur cuwa >< lega D dawa >< cendhak dhuwur >< cendhek duka >< rena dursila >< susila E eling >< lali entek >< isih G gabug >< mentes gedhe >< cilik gela >< marem, lega gemi >< boros gething >< seneng goroh >< jujur grapyak >< anggak gundhul >< ketel J jago >< babon jembar >< ciyut jero >< cethek jirih >< kendel jujur >< culika K kaku >< lemes kalah >< menang kalis >< nandhang/ketaman kandel >< tipis kasar >< alus ketiga >< rendheng kemproh >< resikan kendel >< jirih kepenak >< rekasa kerep >< arang kereng >< sabar kesusu >< sareh kladuk >< kurang kuru >< lemu L lali >< eling landhep >< kethul lantip >< bodho larang >< murah lega >< gela lembut >< agal lemu >< kuru loh >< cengkar longgar >< sesak luhur >< asor lumrah >< aneh M mapag >< ngeterake marem >< gela mencutake >< nyebahi mentah >< mateng mentereng >< prasaja miris >< tatag mukti/mulya >< sengsara mursal >< bekti muspra >< guna murah >< larang mungsuh >< kanca/bala N nacad >< ngalem nesu >< rena nistha >< utama ngajeni >< ngina ngakoni >< nyelaki ngati-ati >< sembrana ngebreh >< ngirit ngebon >< kontan P padhang >< peteng padu >< rukun prasaja >< mubra-mubru pungkasan >< wiwitan purwa >< pracima R rame >< sepi rampung >< wiwit rancag >< rendhet rekasa >< kepenak resikan >< kemproh rikat >< alon S sabar >< brangasan sareh >< kesusu satru >< kanca sedhep >< cemplang sedih >< seneng sleder >< tliti semanak >< anggak sengsara >< mulya sepele >< wigati sregep >< kesed subur/loh >< cengkar suda >< tambah susah >< bungah T tabah >< kuwatir tanpa >< nganggo takon >< mangsuli teka >< lunga temen >< cidra tipis >< kandel tradhisional >< moderen tuku >< adol turah >< kurang/cumpen U ukuman >< ganjaran umuk >< nyata urip >< mati W wareg >< ngelih/luwe wetan >< kulon wedi >< wani wigati >< sepele wuled >< mbedhel wudhu >< payu/laris wuragil >< pembarep wutuh >< suda/kalong Y yekti/nyata >< goroh/apus-apus .
2014-08-28T14:43:22+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Kosok balen sama saja dengan antonim tapi dalam bahasa jawa.
Itu sepengetahuan saya.
Maaf kalo salah