Jawabanmu

2014-08-28T14:01:29+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Sugeng enjang….
Dhumateng bapak kepala SMA Negeri 1 Temanggung ingkang tansah kinabekten,
Bapak-ibu guru SMA Negeri 1 Temanggung ingkang tansah kinormatan,
Sarta para kanca ingkang kula tresnani.
Sumangga langkung rumiyin panjenengan sedaya saha kula sami ngaturaken syukur dhumateng Gusti ingkang Mahakwasa ingkang sampun paring rahmat lan hidayahipun dhumateng panjenengan sedaya lan kula, satemah saged kempal wonten Aula SMA Negeri 1 Temanggung menika kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebeting adicara pahargyan lingkungan hidup.Para rawuh ingkang tansah kinormatan, panjenengan sedaya lan kula mangertos mbok bilih kabupaten Temanggung punika sampun dangu angsal pahargyan ing babagan Adipura utawi lingkungan hidup. Ing SMA Negeri 1 Temanggung ingkang wiyar menika inggih wonten organisasi PKLH utawi  “Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup” ingkang ngurusi babagan karesikanipun lingkungan SMA Negeri 1 Temanggung lan ugi lingkungan saubengipun.Wonten ing era globalisasi kados samenika, lingkungan SMA Negeri 1 Temanggung menika kalebet wonten ing lingkungan kang karesikane lan kaendahanipun karuwat sae.  Upaminipun kemawon lapangan, papan parkir, pensi, lan lingkungan wonten ubenge inggih katon endah yen dipun pirsani, amargi penataan bangunan, suket lan wit-witanipun rapi lan asri.  Tuladha-tuladha ingkang kasebat kala wau inggih nggambaraken menawi warga SMA Negeri 1 Temanggung menika preduli kaliyan lingkungan sakitar. Liyanipun saking menika, salah satunggalipun cara keperdulian anggenipun karesikanipun lingkungan, panjenengan sedaya lan kula sampun mbiyantu antisipasi global warming utawi pemanasan global, satemah  saged pikantuk pahargyan Adipura.Ananging wonten satunggal lingkungan ingkang kadosipun kirang dipun pirsani kanthi sae. Lingkungan menika inggih parit ingkang wonten ing sangandhapin jembatan ingkang nghubungaken lingkungan nginggil kaliyan ngandhap.  Parit menika katon kotor/kumuh yen dipirsani amargi kathah sampah utawi rongsokan ingkang mandheg, satemah bisa nghambat aliran toya wonten mriku.  Mula yen mangsa ketiga kapirsan jelas sampah-sampahipun, lan wonten ing mangsa rendheng toyanipun dikhawatiraken saged mbludak munggah.Para rawuh ingkang kula hormati,  adhedasar saking menika, mangga panjenengan sedaya saha kula sami sareng-sareng anjaga lan ngruwat lingkungan sekolah kareben saged tetep lestari lan endah anggenipun dipirsani. Anggenipun njaga karesikanipun lingkungan wonten ing saubengipun panjenengan sedaya saha kula inggih langkung sae menawi dipun wiwiti njaga karesikan kitha piyambak.Cekap semanten atur kula, mbok bilih wonten kekirangan lan kalepatan kula, nyuwun agunging samudra pangaksami.Nuwun…
Wassalamu’alaikum wr.wb.
6 4 6