Jawabanmu

2014-08-28T11:08:08+07:00
Penegak ham mempunyai tugas dan fungsi yaitu untuk membantu menegakkan ham dan melindungi seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang
2014-08-28T11:09:12+07:00
Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-
upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan 
dan  ketertiban  diwujudkan,  maka  kepastian,  rasa  aman,  tenteram,  ataupun 
kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Namun ketiadaan penegakan hukum 
dan ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan 
bekerja  dengan  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Hal  tersebut 
menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk 
itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan  dan kedaiman