Jawabanmu

2014-08-28T10:56:53+07:00
  Unsur Intrinsik Tema                    : seorang juru masak yang bimbang untuk menentukan pilihannya, antara ikut          anaknya ke jakarta atau menepati janjinya kepada seorang saudagar tanah Alur                       : Alur campuran Latar                     :Desa Lareh Panjang Tokoh                   : Makaji,Azrial,Renggogeni,Mangkudun, Penokohan         : Makaji: seorang yang professional dalam pekerjaannya Azrial: pekerja keras Renggogeni: seorang  yang patuh pada ayahnya Mangkudun: berwatak keras  Sudut Pandang  : orang ke tiga Amanat                 : 1. senantiasa lah menepati janji
                                     2. jangan menganggap remeh dan merendahkan orang lain terkadang orang yang kita remehkan itulah yang nantinya akan berhasil
Gaya Bahasa       : antitesis dan retorik   Unsur Ekstrinsik 1. Latar belakang masyarakat : mempercayai dan menyukai masakan Makaji 2. Latar belakang kehidupan pengarang : 3. Nilai-nilai dalam cerita (agama, budaya, politik, ekonomi) :


1 5 1
2014-08-28T10:57:14+07:00
Ada di buku halaman 18 boss
2 4 2