Jawabanmu

2016-07-24T11:05:11+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Stuktur artikel (susunan lebet ndamel artikel)
Judul
Alinea pambikak
Alinea pamertela
Alinea Penutupjenis artikel :
1) Deskripsi
Karangan niki berisi gambaran ngengingi mukawis hal/ kawontenan dadosipun pamaos seolah-olah ningali, mireng, utawi rumaosaken hal kesebat.

2)
Narasi
sacara sederhana narasi dipuntepang dados cerios. ing narasi enten kedadosan utawi kedadosan lebet setunggal urutan wanci. ing lebet kedadosan punika enten ugi tokoh ingkang sowani mukawis konflik. Narasi saged berisi fakta utawi fiksi.

3)
Eksposisi
Karangan niki berisi uraian utawi pamertelan babagan mukawis topik kaliyan tujuan nyukani informasi utawi pangasumerepan minggahan kunjuk pamaos. konjuk mertela uraian, saged dipunpepaki kaliyan grafik, gambar utawi statistik

4)
Argumentasi
Karangan niki nduwe tujuan mbuktikaken keleresan mukawis pamanah/ kesimpulan kaliyan data/ fakta dados alasan/ bukti. lebet argumentasi pengarang mengharapkan pangleresan pamanahipun saking pamaos. entenipun unsur opini uga data, ugi fakta utawi alasan dados penyokong opini kesebat

5) 
Persuasi
Karangan niki nduwe tujuan mempengaruhi pamaos konjuk ndamel samukawis. lebet persuasi pengarang mengharapkan entenipun sikap motorik berupa motorik berupa pandamel ingkang dipuntumindakake dening pamaos sami kaliyan ingkang dianjurkan panyerat lebet karangannya


isi artikel
isi artikel biyasanipun babagan seserepan

1 5 1