akar 500 = akar 50 x 10 = 10 akar 10 kalau akar kuadrat 500 maka akar 500 x 500 = 500 sama juga dengan akar 100 = akar 50 x 2 = 10 akar 2 kalau akar kuadrat 100 maka akar 100 x 100 = 100

Jawabanmu

2014-08-28T06:33:17+07:00
2014-08-28T06:33:51+07:00