Jawabanmu

2014-08-27T19:40:23+07:00
Legenda iku crita kang ana sambung rapete karo dumadine sawijine papan utawa panggonan
unsur interistik :
1. Tokoh dan Perwatakan
2. Latar tempat, waktu, suasana
3. Tema
4. Alur
5. Sudut pandang
6. Amanat