Jawabanmu

2014-08-27T19:10:54+07:00
Awatara sebagai perwujudan Tuhan Awatara berarti perwujudan Tuhan turun ke dunia sebagai akibat dari sifat maha kasihnya yang tak terbatas, tuhan sering kali mengutus utusannya turun ke dunia untuk menolong umat manusia, agar terhindar dari bencana pralaya/kiamat. Apabila dunia diancam oleh mala petaka, maka Tuhan mengutus seseorang yang telah mencapai tingkatan moksa turun kedunia. Kitab Bhagawad Gita menyebutkan sebagai berikut : Ajo 'pi san avyayatma Bhutanam isvaro 'pi san, Prakritim svam adhishthaya Sambhavamy atmamayaya. Artinya : Walaupun Aku tak terlahirkan, tak termusnahkan dan Aku adalah pencipta makhluk hidup segala, namun atas penguasaan sifat-Ku Aku menjelma. (Bhagawad Gita IV.6) Inkarnasi Tuhan sebagai penolong disebut Awatar, dan dalam tugasnya sebagai penolong beliau disebut Bhatara. Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi sebagai Pencipta (Brahma), sebagai pemelihara (Wisnu) dan sebagai pelebur (Siwa). Dalam fungsinya sebagai pemelihara, Tuhan berulang kali turun ke dunia sebagai Awatara untuk menyelamatkan umat manusia dari bencana kehancuran. Dengan kekuatan maya-Nya, Tuhan menjelma ke dunia dengan wujud yang dikehendaki-Nya seperti : Matsya, Kurma, Varaha, Narasimbha, Parasurama, Wamana, Rama, Krisna, Budha dan Kalki.   Sepuluh Awatara dan tugas-tugasnya Di dunia Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, memberikan karunia kepada seseorang yang berbuat baik dan menghukum seseorang yang berbuat kejahatan dengan hukum karmanya. Tuhan memiliki kuasa untuk memalingkan yang jahat ke jalan kebaikan dan mengampuni orang yang telah bertobat. Untuk memalingkan yang sesat ke jalan yang benar maka Tuhan turun ke dunia dengan perwujudan-Nya serta mengajarkan kebenaran tertinggi yang menjadi tujuan hidup manusia. Hal ini sesuai dengan ucapan sloka kitab Bhagawad Gita sebagai berikut : Par itranaya sadhunam Vinasaya cha dushkrtitam, Dharma samsthapanarthaya Sambhavami yuge-yuge. Artinya : Demi untuk melindungi kebajikan Demi untuk memusnahkan kelaliman Dan demi untuk menegakkan dharma Aku lahir ke dunia dari masa ke masa.  
2 5 2