Jawabanmu

2014-08-27T21:44:03+07:00
176 : miatun wa sittatun wa sabnguna
1000 : alfun
saya ngga tau kohh ,,kalo tau sih saya ngga tanya
177 : miatun wa sabngatun wa sabnguna, 178 : miatun wa samaniyyatun wa sabnguna 179 : miaun wa tisngatun wa sabnguna 180 : miatun wa samanuna 181 : miatun wa wa hidun wa samanuna 182 : miatun wa isnani wa samanuna 183 : miatun wa salasatun wa samanuna 184 : miatun wa arbangatun wa samanuna 185 : miatun wa khomsatun wa samanuna 186 : miatun wa sittatun wa samanuna 187 : miatun wa sabngatun wa samanuna 189 : miatun wa tisngatun wa samanuna 190 : miatun wa tisnguna
bisa lnjutin.a khan...???
iyyaa ,,mkasihhh
sama², eMg km klaz brp..??