Jawabanmu

2014-08-27T16:33:02+07:00
Soekarno(ketua)
M.Hatta
M.Yamin
A.A.Maramis
Soebardjo
K.H.Wachid Hasjim
K,H,Kahar Moezakir
H,Agoes SalimĀ 
R.Abikusno