Transformator mempunyai kumparan primer 1000 lilitan dan kumparan sekunder 400 lilitan. jika tegangan primer dan kuat arus sekunder masing-masing 200 v dan 6 a .hitunglah : tegangan sekunder, kuat arus sekunder, dab jenis transformator
hitunglah :
a. tegangan sekunder
b. kuat arus sekunder
c. jenis trasformator

1

Jawabanmu

2014-02-17T20:23:01+07:00
VP/VS
NP/NS
IS/IP

vp: tegangan primer
vs: sekunder
np:jumlah lilitan primer
ns: sekunder
ip:kuat arus primer
is:sekunder