Jawabanmu

2014-08-27T10:25:01+07:00
A. log 50 = log (100/2) = log 100 - log 2 = 2 - 0,3010 = 1,6990

b. log 6 = log (3x2) = 0,4771 + 0,3010 = 0,7781

c. log 1,5 = log (3/2) = 0,4771 - 0,3010 = 0,1761

d. log 12 = log (2x6) = log 2 + log 6 = 0,3010 + 0,7781 = 1,0791