Jawabanmu

2014-08-26T22:56:40+07:00
2014-08-26T22:57:52+07:00
Dik M = 0,25
     gr = 1
  mr = 40

dit v = ?

penyelesaian :

M = gr/mr x 1000/ v(ml)
0,25 = 1/40 x 1000 / v
0,25 = 0,025 x 1000/v
0,25 = 25 v
v = 0,25/25 = 0,01 ml