Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan selama 72 hari diperlukan pekerja sebanyak 24 orang. Setelah dikerjakan 30 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Jika kemampuan bekerja tersebut selesai sesuai jadwal semula maka banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah??

2

Jawabanmu

2014-08-26T23:19:20+07:00
2014-08-27T08:21:08+07:00