Pak Manutupi adalah seorang peternak ayam potong dab ayam kampung. Ia memelihara 650 orang ekor ayam potong dan 135 ekor ayam kampung. Akibat terjangkit dlu burung dalam minggu yang sama terdapat 65 ayam potong dan 45 ayam kampung yang mati.

pertanyaan nya :
a. Berapa banyak ayam potong yang masih hidup ?

b. Berapa selisih banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati ?

1

Jawabanmu

2014-08-26T20:51:14+07:00
A) 650 - 65 = 585
b) 65 - 45 = 20