Jawabanmu

2014-08-26T21:06:25+07:00
•  Amis budi Hartina téh nyaéta jalma anu hadé budi. Teu weléh seuri ka batur.   Conto kalimahna: Lamun urang amis budi tangtu bakal dipikaresep ku batur.  
•  Leutik burih
Hartina téh nyaéta leutik haté , kurang kawani, atawa borangan.   Conto kalimahna: Abdi mah lain jalma anu leutik burih , abdi mah ludeung arék kamana ogé .  
•  Gedé hulu Hartina téh nyaéta sombong atawa adigung.
   Conto kalimahna: Jadi jalma mah ulah gedé hulu, bisi diomong batur. 
 •  Epés méér Hartina téh babari ceurik, babari putus asa.
Conto kalimahna: Néng Nina mah baku ari tos kitu téh, épés méér pisan.  
•  Laér gado Hartina resep ménta ka batur.  Conto kalimahna: Atuh si Dudu mah kasohor pisan manéhna laér gado .

8 3 8