Ukara - ukara ing ngisor iki rampungna, tegesana, lan wenehna tuladha!
1. Ing ngarsa ....., ing madya ...., tut wuri ....
a. Wangsulan :
b. Tegese :
c. Ukarane :

2. Rawe - Rawe rantas...
a. Wangsulan:
b. Tegese :
c. Ukarane :

3. Rukun agawes santosa....
a. Wangsulan :
b. Tegese :
c. Ukarane :

4. Nglurug tanpa bala, sugih tanpa bandha,......
a. Wangsulan :
b. Tegese :
c. Ukarane :

5, Sapa salah .....
a. Wangsulan :
b. Tegese :
c. Ukarane :

Tolong dibantu ya.. Itu pelajaran bahasa jawa tentang paribasan

1

Jawabanmu

2014-08-26T20:16:49+07:00
1. ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karso, tut wuri handayani
   
tegese : mènèhi conto ing ngarep, mènèhi semangat ing tengah lan mènèhi daya kakuwatan saka mburi.

2. 
rawe rawe rantas, malang malang putung
 
tegese :
apa-apa sing ngalang-ngalangi ing don (patujon), kudu dibabad
entek

3. Rukun Agawe Santoso crah agawe bubrah
 
 tegese : 
Yen padha rukun mesti padha santosa, yen padha congkrah mesti bakal bubrah rusak


4. 
Sugih tanpo bondo Digjoyo tanpo adjiNglurug tanpo bolo
  tegese : belum tau artinya

5. 
Sapa salah saleh
tegese : Sapa sing salah bakal konangan

ukarane mana??
masih segitu yang saya bisa
ow ya udah, makasih kalo gitu