panitia sembilan??
ket: ir.soekarno, anggota: moh.yamin, moh.hatta, mr. a.a. maramis, r.a tjokrosoejoso, abdoel kahar, h. agus salim, k.h. wahid, mr. achmad (panitia sembilan)
thanks yah
ketua:mr.supomo

Jawabanmu

2014-08-26T19:46:02+07:00
Panitia Sembilan:
1. Ir. Soekarno sebagai ketua
2. Moh. Hatta sebagai wakil ketua
3. Moh. Yamin
4. A. A. Maramis
5. Agus Salim
6. Achmad Soebardjo
7. Abikusno Cokrosuyoso
8. Abdoel Kahar
9. Wahid Hasyim
1 5 1
2014-08-26T19:49:24+07:00
Ktua panitia kcil(panitia sembilan)
ir.soekarno(ketua)
m.hatta
m.yamin
a.a,maramis
soebardjo
k.h.wachid hasjim
k,h,kahar moezakir
h,agoes salim
r.abikusno
maaf gk pkek hruf kapital1 5 1